• หน้าแรก
  • เศรษฐกิจรายวัน
  • ข้อมูลเศรษฐกิจ
  • สรุปสถิติ
  • ติดต่อ
ติดต่อกรมสรรพสามิต
     
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
ที่อยู่
กรมสรรพสามิต (Excise Department) เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10
โทรศัพท
0-2241-5600-19 และ 0-2668-6560-89
โทรสาร
0-2241-4778
เบอร์ภายใน
----
E-mail
exd.press@excise.go.th
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Copyright © www7.excise.go.th All rights reserved.
จัดทำโดย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน